02 Zveřejnění protinávrhu akcionáře ke změně stanov a stanovisko představenstva.

23.01.2023 17:04

02 Zveřejnění protinávrhu akcionáře ke změně stanov a stanovisko představenstva.pdf (4161034)