Doplnění pozvánky na Valnou hromadu 6. 11. 2023

27.10.2023 14:18

Doplnění obsahuje:

  • Žádost kvalifikovaného akcionáře 
  • Doplnění pozvánky
  • Úplné znění změn stanov

Doplnění pozvánky na VH 6.11.2023.pdf (3156907)