Zápis z jednání VH ze dne 6.11.2023 včetně příloh

21.11.2023 18:52

Zápis z jednání valné hromady konané dne 6.listopadu 2023

Přílohy: Žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti ze dne 1.11.2023

               Žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti ze dne 6.11.2023

               Protesty akcionářů proti usnesení valné hromady Společnosti ze dne 6.11.2023

 

Zápis z jednání VH ze dne 6.11.2023 včetně příloh.pdf (12579079)